Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vomer'in eklem yaptığı kemiklerVomer; Mandibula ile birlikte viscerocranium'un tek sayıdaki kemiklerindendir. Septum nasi osseum'un arka-alt kısmını oluşturur, burun boşluğunun iç d uvarındadır.

Toplam dört kemikle eklem yapar. Bunlar (PESM olarak kodlanabilir):

1-Os palatinum
2-Os ethmoidale
3-Os sphenoidale
4-Maxilla