Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

VomerMandibula ile birlikte viscerocranium'un tek sayıdaki kemiklerindendir. Septum nasi osseum'un arka-alt kısmını oluşturur, burun boşluğunun iç duvarındadır.

Toplam dört kemikle eklem yapar. Bunlar (PESM olarak kodlanabilir):

1-Os palatinum

2-Os ethmoidale

3-Os sphenoidale

4-Maxilla


Sapan Kemiği Nedir? – Vomer Kemiği Nedir? – Os Vomer Nedir? – Sendrom.org