Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Von ebner glandları, sirkumvallat Papila ile Papila foliata da bulunur ve lingual lipaz salgılar