Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

WVH hastalığı olan hastalarda TİP 2b alt grubunda trombositopeni görülür; KZ uzar ve APTT uzar. TİP 3 VWH ise, desmopressine dirençli olan tipidir.


Von Willebrand Disease: Approach to Diagnosis and Management | MDedge  Hematology and OncologyHemostasis: Lesson 10 - Von Willebrand Disease and Qualitative Platelet  Disorders - YouTube
Aşağıdaki hastalık, eksik olan faktör ve laboratuvar bulgusu eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hemofili A-F8 – APTT uzar
B) Hemofili B-F9 – APTT uzar
C) WVH tip I hastalığı – WVF kısmi reseptör eksikliği – normal
D) WVH tip 2b hastalığı - WVF yok – KZ Normal/APTT uzun
E) Hemofili C - F XI – APTT uzar

CEVAP: D

Classification of von Willebrand disease | Download Table