Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Wilm's tümöründe; PTH benzeri salını mına bağlı hiperkalsemi, ACTH salınımına bağlı ektopik Cushing send., eritropoietin salınımna bağlı polistemi, vWF ve faktör VII eksikliğine bağlı kanama, genitoüriner anomaliler, aniridi ve hemihipertrofı görülür.


Hepatoblastomlu çocuklarda hCG salınımına bağlı puberte prekoks tipiktir.