Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yağ Malabsorbisyon ile giden hastalıklar; Kistik fıbrozis, A beta lipoproteinemi, intestinal lenfanjiektazi, Safra yolları atrezisi, Schwachman Diamond sendromu ve Çölyak hastalığıdır.