Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yanık tedavisinde; Gümüş nitrat , Mafenid asetat ve Gümüş sülfadiazin karşılaştırması

 

Gümüş nitrat                       Mafenid asetat                   Ag sülfadiazin

Gr (-) etkinlik            İyi                                           İyi                                Değişken

Gr (+) etkinlik           İyi                                           İyi                                İyi

Mantar Etkinlik         İyi                                           Zayıf                            İyi

Avantajlar

Eskara penetre       Olmaz (Ağrısız)                   Olur (Ağrılı)               Olmaz (Ağrısız)

Gr (-) direnc               Yok Gr (-)                            Yok Gr (-)                  Var

Dezavantajlar

                                  Elektrolit bozukluğu            Asidoz                      Nötropeni

                                  Na, K, Ca, Cl defisiti         Hipersensitivite          Trombositopeni

                                  Methemoglobinemi                                            Hipersensitivite