Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yapısında mikrotübülüs bulunan hücre elemanlarıYAPISINDA MİKROTÜBÜLÜS BULUNAN HÜCRE ELEMANLAR

1-Sentriyoller
2-Bazal cisimler
3-Siller (titrek tüyler)
4-Flagellum
5-Mitoz mekiği

Silyalar gövde ve bazal cisimcikten meydana gelen hareketli hücre uzantılarıdır.Uzantıların içindeki mikrotübül çatısı aksonem olarak adlandırılır. Aksonem,merkezde iki tek, periferde 9 çift (9+2) mikrotübülden oluşur.

Titrek tüyler bazal cisimciklere tutunur. Bazal cisimcikler sentriyollerle aynıyapıya sahiptir.

Sentriyollerin duvarını 9 adet 3'1ü yapıda mikrotübül oluşturur.

Flagella sperm gibi hareketli hücrelerde bulunan hücre uzantısıdır. Yapısı silya ile ayn ıdır.