Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan tedavilerden hangisinin kalıcı yan etkisi sensorinöral işitme kaybıdır; Pankuronyum


Pankuronyum tedavisinin sensorinöral işitme kaybı ve akut miyopatiye neden olduğu bilinmelidir