Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yenidoğan döneminde topuk kanı üzerinden tarama yapılması gereken hastalıklar


Ülkemizde tarama testi olarak alınan topuk kanında 4 hastalık bakılmaktadır.

Yenidoğan döneminde tarama

1-BERA işitme testi ve kalça muayeneside zorunludur.

2-Konjenital hipotiroidi için TSH

3-Kistik fibrozis için taramada ‘İmmün rekatif tripsinojen’ ,

4-Fenilketonüri için fenil alanin düzeyi ve Biotinidaz aktivitesi bakılır.