Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yetişkinlerde ve çocuklarda kanseri tekrarlayan veya standart tedavilere direnç gösteren öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde blinatumomabı