Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Yumuşak damak kaslarının genel motor inervasyonunu plexus pharyngeus yapmasına karşın; m. tensor veli palatini kasını n. mandibularis (V3) inerve eder.

Oral kavi̇te