Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Zedelenmiş hücrede BAX geninde aktivite artışı; mitokondri zar geçirgenliğini gösterir