Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

lnflamasyonda marjinasyonun ana mekanizması staz, yani kanın yavaşlamasıd ır. Kanın yavaşlamasına neden olan faktör ise damar geçirgenlik artış ı ve vazodilatasyondur.


lnflamasyonda marjinasyonun ana mekanizması staz, yani kanın yavaşlamasıdır.

Kanın yavaşlamasına neden olan faktör ise damar geçirgenlik artışı ve vazodilatasyondur. Damar geçirgenlik artışı en çok endotelyal kontraksiyon ile, ağır durumlarda endotel hasarından dolayı gerçekleşir.

Selektinler
lökositlerin dönmesini, integrinler ise lökositlerin adezyonunu sağlar.

İnflamasyon (İltihap) - ppt indir