Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

pH’yı alkali yapıp idrar yolu enfeksiyonu yapan bakteriler (böbrek taşı oluşumuna neden olabilen bakteriler); Proteus, Ureoplasma urealyticum, Corynebacterium urealyticum