Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

t(8;14): Burkrtt lenfomada görülür, bu mutasyona bağlı MYC onkogeni oluşur. t(9;22): Philedelphia kromozomudur, sonuçta BCR-ABL füzyon geni oluşur ve KML (kronik miyeloid lösemi), nadiren de ALL (akut lenfoblastik lösemi) ile ilişkilidir.